Cô ấy đã đến để giải phóng viên của các kênh TRUYỀN hình từ Mexico trong một phát sóng trực tiếp trên đường phố của Kazan. Các nhà báo đã không ngần ngại, bên đổi lời chào thân thiện và gọi mỗi khác quốc tịch của bạn.

Dẫn đầu, tiếp tục công việc của mình.

Vì vậy, nó có vẻ như là có thể tiếp tục câu chuyện lãng mạn này đã không nhận được

Xác nhận tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào liên kết trong email Bạn đã nhận được đăng ký. Nếu điều này không đến, vui lòng kiểm tra trong hộp thư của bạn thiết lập hồ sơ, hoặc chọn để gửi email một lần nữa

About