submit


Vì vậy, các câu trả lời dễ dàng là, giống như là trong bất kỳ khác, phía Tây đất nước — trong mọi thành phố lớn, chỉ cần đi đến bất kỳ câu lạc bộ đó trông phần và hỏi xung quanh. Tìm kiếm trên Google cho cuộc Diễu hành Đồng tính hay ước lịch (tên thành Phố) và bạn sẽ tìm thấy những lần khi nhất đồng tính đi đến thành phố. Khi không có trong cuộc diễu hành mùa, chỉ cần tìm lối sống khác khách sạn. Một đại lý du lịch có thể giúp đỡ, quá — không phải tất cả khách sạn rõ ràng được lối sống khác, nhưng thay vào đó họ đã bị»thông»bởi cộng đồng do của họ chấp nhận hoặc do chỉ có một khối lượng quan trọng của những người đồng tính ở lại mùa (thích trong quy ước, đó là lý do tại sao tôi đã đưa nó lên). Thành phố như Puerto Vallarta, Cancun, Mexico City, Acapulco, Guadalajara Cabo San Lucas, tất cả họ đã phát triển mạnh đồng tính cộng đồng. Khi anh tới đó, hãy yêu cầu nhân viên khách sạn cho các địa phương câu lạc bộ đồng tính và cảnh — một số thành phố có đặc biệt du lịch tạp chí hay sách nhỏ với cộng đồng thân thiện với các doanh nghiệp có thể không được ra (hoặc có thể được, tùy thuộc vào việc nơi) nhưng có thể được đưa ra theo yêu cầu. Hãy vui vẻ và được an toàn. Lần đầu tiên tôi được không biết gì về đồng tính luyến ái. Khi tôi tìm ra đồng tính luyến ái như một giới tính trên thế giới, tôi đã rất ngạc nhiên và bị sốc cùng một lúc. Hôm nay người đồng tính không còn che giấu và có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Không có những nơi mà người đồng tính không thể được tìm thấy và tất nhiên Mexico cũng có người đồng tính. Sau khi cuộc hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa ở Mexico, nó đã được một người đồng tính đất nước thân thiện. Ở Mexico, chúng ta có thể tìm thấy nhiều nơi để tìm người đồng tính. Leon, Puerto Vallarta, Pedrail. có một số những nơi nổi tiếng để tìm người đồng tính. Puerto Vallarta là một nơi chung thân thiện và chấp nhận và nên cao trên danh sách của các điểm đến ở đâu, và cặp đôi có thể tận hưởng niềm vui, mặt trời và đẳng cấp thế giới cơ hội giải trí. Trực tuyến gay trang web hẹn hò là công cụ rất hữu ích, nếu ai đó muốn hẹn hò với một người đồng tính và có rất nhiều đồng tính hẹn hò qua mạng internet. Tôi đã rất hữu ích gay hẹn hò nếu bất cứ ai trong các anh quan tâm

About